Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Slovníček pojmů

Anarcha - Vampýr, který neuznává nadvládu sekty a Starších

Antedeluvian - Praotec klanu

Baron - Anaracha ovládající určité území

Camarilla - Obrovská upíří organizace sdružující klany a prosazující Šest Kainových Tradic

Casanova - Upír, který se těší sváděním svých obětí, které posléze nezabíjí, ale jen se napije trochy jejich krve a poté jim vymaže paměť

Diablerie - Pití krve vampýra jiným vampýrem, který

Diablerizace - Naprosté vysátí krve jiného upíra (moc vysátého přechází na útočníka)

Dítě - Pro Otce upír Otcem stvořený (uchvácený)

Gehenna - Apokalypsa dle upírských pověstí

Kainita - Vampýr, staré označení; takto si dodnes říkajá členové Sabbatu, pro Kamarillské je to spíše urážka

Kaitiffa - Upír, který neprojevuje známky žádného klanu (a obvykle je navíc jeho Otec neznámý); ve vampýři společnosti je jimi opovrhováno

Klan Antitribu - Vampýři, jež stojí na straně jedné ze sekt, přičemž většina klanu stojí na straně druhé

Klan: Skupina vampýrů, již pochází od stejného Praotce a sdílí tedy stejné rysy a schopnosti

Kuei-jin - Tajemní tzv. Vampýři Východu, kteří ovšem nemají s Kainity téměř nic společného a vyvinuli se samostatně

Linie: Odnož klanu

Metuzalémové - Upíři žijící více než tisíciletí, v myslích všech zafixovaní jako největší hrozba; dle pověstí mají povstat a pohltit všechny své Děti (jedna ze součástí Gehenny)

Milánský Kodex - Soubor 16 pravidel, které dodržují členové Sabbatu

Otec - Pro Dítě upír, jež dotyčného uchvátil

Praotec - První svého klanu (Antediluvian); pokud se nejedná o žádný klan, často je jím označován sám Kain, Praotec všech upírů

Rodný - Označení pro upíra; takto si říkají především členové Kamarilly, pro Sabbatské je to urážka

Sabbat - Veliká Upíří organizace  prosazující násilnickou nadvládu nad lidmi

Sandman - Upír pijící krev svých obětí ve spánku

Šest Kainových Tradic - Soubor pravidel, jež dal Kain svým dětem; dodržují je členové Kamarilly

Siréna - Upír, který svádí smrtelníky a poté, co je hluboce uspí, se napije trošku jejich krve

Uchvácení - Přeměna člověka ve vampýra

Vegetarián - Upír odmítající pít krev lidí a místo toho se živící krví zvířat

TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek