Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Vstupní Testy
Daphne Duff
[Ventrue - budouci Matka - Naomi de Addams]
(Kolej Zemních Prostor; 2.ročník)
1)První upír:
- Kdo to byl? Kain
- Kdo mu vše ukázal? čarodějka Lilith
- Jak říkáme jeho Vnukům? Antedeluviáni
- Jaký chtěl vztah mezi lidmi a upíry? chtěl aby lidé a upíři žili v míru
- Jak se situace vyvinula? postavil město Enoch, kde žijí lidé a upíři v míru, ale jeho vnukové začínají bojovat o jeho přízeň, až bylo město zničeno
- Co se s ním stalo? Poté, co byli jeho 3 synové zabiti, ho nikdo neviděl

2) Jak probíhá Uchvácení? upír (Otec) vysaje ze svého potomka nadpoloviční většinu jeho krve a pak ho nechá napít se své. V případě nucené přeměny, se předává krev z žíly do žíly.

3) -Ideál Sabbatu? tito upíři na sebe pohlíží jako na dravce a lidi jako na potravu prosazují násilnickou nadvládu nad lidmi -Jakým soupisem pravidel se řídí Sabbat? - Sabbat bude podporovat Regenta. Pokud to bude nezbytné, bude zvolen nová Regent, který bude podporovat a garantovat svobodu. Každý člen bude podporovat svého vůdce, dokud vůdce podporuje Regenta. Všichni členové Sabbatu, budou pečlivě plnit Stvrzující rituály. Všichni členové Sabbatu jsou povinni dodržet čestné slovo dané jinému členu Sabbatu. Všichni členové budou jednat se všemi svými bratry stejně, podporujíc tím sílu a jednotu Sabbatu. Pokus je to nutné, členové mohou s potřebami svých bratrů. Všichni členové musí nejdříve hledět na dobro sekty než svoje, ať to stojí co to stojí. Ti, kdo se nebudou řídit tímto kodexem jsou méně cenní, proto si nezaslouží řádnou pomoc. Jak to bylo tak to bude. Zákon odplaty bude vždy modelem pro nesmrtelnou spravedlivost Sabbatu. Všichni členové nejdříve bojují proti společnému nepříteli Sabbatu, osobní nepřátelé přijdou na řadu, až když je zajištěno bezpečí Sabbatu. Členové sekty budou bránit území Sabbatu všemi možnými prostředky. Duch svobody je základní princip sekty. Všichni členové budou očekávat a žádat svobodu od svých vůdců. Práva Monomancie budou používána na řešení sporů v celém Sabbatu. Všichni členové Sabbatu budou podporovat Black Hand. Všichni členové Sabbatu mají právo sledovat chování a aktivity jiného člena sekty, protože tím podporují svobodu a bezpečí sekty. Všichni členové mají právo svolat radu svých bratří a jejich nadřízených. Všichni členové sekty budou podnikat kroky proti členům, kteří zneužili svého postavení a moci pro osobní zisk na úkor Sabbatu. Čin bude odsouzen pouze přes přímé důkazy a musí být odsouhlasený Vnitřním Kruhem.
-Jak probíhá Přijetí v Sabbatu? jeho členům jde především o sílu jedince. Budoucí upíři jsou přivedeni na hřbitov, kde jim Sabbatský vysaje krev a poté jim dá upírskou. Pak jsou omráčeni a zahrabáni v rakvi do země. Každý nový upír se musí ze země dostat. Když se mu to nepodaří první noc, nedostane se ven nikdy. -Dva páteřní klany Sabbatu a jejich speciality či odlišnosti?
Tzimisce – se sklony k vědě. Dříve bývali mocným klanem hlavně čarodějů, často si anatomicky upravují svá těla a těla svých obětí
Lasombra – v dávných dobách byl spjat s náboženstvím, ale dnes jim opovrhují. Nejsou viditelní v zrcadlech, videokamerách a podobných zařízeních.

4) -Ideál Camarilly? Žít s lidmi v utajení a míru
-Jakým soupisem pravidel se řídí Camarilla? Kryješ svoji podstatu před těmi, jež nejsou Tvém Krve. Pokud se projevíš, budeš zničen. Tvé panství patří jen Tobě. Na Tvém panství Tě budou respektovat. Tvé slovo je na Tvém panství zákonem. Vytoříš jiné svého druhu jen se souhlasem svého Staršího. Když stvoříš jiného svého druhu bez souhlasu svého Staršího, budeš zničen Ty i Tvůj Potomek. Ty, které vytvoříš, jsou tvými Dětmi. Než budou Tvé Děti propuštěny, povedeš je ve všech ohledech. Jejich hříchy jsou tvými hříchy. Cti panství ostatních. Po příchodu do města oznam svoji přítomnost tomu, kdo je vládcem města. Bez jeho slova nejsi nic. Nezabiješ jiného svého druhu. Právo zničení náleží Tvému Staršímu. Jen ti Nejstarší smějí zvolat štvanici.
-Kdy a proč vznikla Camarilla? vznikla v době Inkvizice a Anarchských bouří a vznikla proto, e v době Inkvizice a Anarchských bouří byla vampíří společnost hodně ohrožována, že bez Camarilly by nejspíš padla
-Jaké postavení má Princ, Šerif a Vnitřní Kruh?
Princ – obvykle (ne vždy) Starčí z členů klanu Ventrue. Má právo udělit sankci za porušení Tradic, vyvolat Štvanici, nebo prohlásit nějaké místo za Elyseum (místo, kde je zakázané násilí), zakázat lov potravy na určitém místě
Šerif – blízký spolupracovník Prince, vykonává jeho rozkazy
Vnitřní Kruh – střed Camarilly, zastoupen jedním členem z každého klanu Camarilly. Schází se jednou za 13let v Benátkách, kde volí Justikáře (jakýsi soudce) -Jaké postavení má v Camarille klan Brujah, Tremere a Ventrue?
Brujah – neexistuje mezi nimi žádná organizace, jen ten kdo má hlas a sílu se prosadí
Tremere – upíři, kteří se jimi staly i přes nesouhlas Rodných, dodnes označováni za zrádce. Mají však své pevné místo v Camarille, kde jsou největšími nepřáteli Tzimisce ze Sabbbatu.
Ventrue – v dnešních dobách vedou Camarillu, kterou pomohli stvořit

5) Kdo jsou Metuzalémové a co od nich upíři čekají? jsou to upíři žijící více než století. Podle pověsti mají povstat a pohltit všechny své děti

6) Kdo jsou to Anarchové a co je jejich cílem? tito upíři vzdorují Camarille, neuznávají její zákony a nepodřizují se jejím představeným

7) Ke kterému klanu patří (je-li jich více, můžete uvést): - Anatomická úprava těla - Tzimisce - Dřívější blízkost Antedeluviana s Antedeluvianem jiného klanu – no...tak to nevím... - Silné umělecké sklony - Toreador - Aristokratické chování - Ventrue - Pouto s křesťanstvím - Lasombra

8) Osvětli tyto mýty o upírech:
- Upíři nejsou vidět v zrcadlech, videokamerách, … - není pravda, výjimka je klan Lasombra
- ,Upíří polibek' je vždy smrtelný – není vždy smrtelný, to záleží na upírovi
- Upíři na slunečním světle vzplanou a shoří - mýtus
- Upíři se přirozeně nenávidí s vlkodlaky - pravda
- Upíří děti se rodí mrtvé - mýtus
- Upír nemůže vstoupit do domu, nepozvete-li ho - mýtus
- Stříbro je pro upíry jedovaté – jen, když se jim dostane k srdci
- Upíři se proměňují do zvířat a umí s nimi hovořit - mýtus

9) Váš názor na to, proč upíři lidi fascinují hm....proč je fascinují...možná proto, že jsou upíři jiní, tajemní, většinou chodí v černém a krásní... 10) Proč se chcete stát upírem? (A co Vám to vezme a co naopak dá)[Pro Ty, kteří se chtějí Přijetím mezi Nás stát upíry]/Jak dlouho již jste upírem a co Vám to dalo a vzalo?[Pro ty, již již byli uchváceni]/Jak na Vás lidé pohlíží a jaké by to asi bylo, kdyby jste se upírem nenarodili?[Pro ty, kteří se upíry narodili]
 proč se chci stát upírem...to je těžká otázka...i když by měla být lehká...možná proto, že mě upíři taky fascinují a když jsem se teď o nich dověděla víc věcí...tak mě fascinují čím dál víc Myslím, že ztratím pár přátel, možná ne, ale určitě bude těžší žít po boku lidí a ovládnout žízeň a co mi dá...tak poznám nové lidi, řekla bych, že začíná zajímavější část mého životaVictoria Vanessa Vox

[Ventrue - Již Uchvácena]
(Kolej Ohnivých Zřídel - Správce Síně Slávy; 4.ročník)


1) - První upír:
- Kdo to byl? Kain
- Kdo mu vše ukázal? Čarodějka Lilith (první žena Adamova)
- Jak říkáme jeho Vnukům? Kainité
- Jaký chtěl vztah mezi lidmi a upíry? Chtěl, aby lidé žili v míru s upíry.
- Jak se situace vyvinula? Samozřejmě Kainova idylka dlouho nevydržela, město bylo nakonec zničeno a Kainovi tři synové zabiti.
- Co se s ním stalo? Od té doby Kaina nikdo nikdy neviděl…a tak jeho vnuci započali éru Rodných
2) - Jak probíhá Uchvácení?
Upír, jemuž se říká Otec, vysaje ze svého budoucího Potomka alespoň nadpoloviční většinu krve a poté ho nechá napít té své. Pokud se jedná o lidské zájemce, musí projít přeměnou, kdy dojde k předání krve z žíly do žíly. Od té chvíle otec za svého potomka po určitou dobu zodpovídá a je jeho úkolem ukázat mu nový svět, jehož členem se stal.
3) -Ideál Sabbatu?
Upíři, kteří na sebe pohlížejí jako na dravce a na lidi jako na potravu. Sabbatští jsou násilničtí, agresivní a napohled nekontrolovatelní. Vyžívají se hlavně v zabíjení a mučení a podléhají svým pudům a citovým výlevům.
-Jakým soupisem pravidel se řídí Sabbat? Řídí se Milánským kodexem.
-Jak probíhá Přijetí v Sabbatu? Přivedení na hřbitov, kde je jim Sabbatskými vysíta krev, poté dodána vampýrská, načež jsou omráčeni a zakopáni v rakvích do země. Každý nový upír se musí sám ze svého hrobu vykopat, přičemž je v jakémsi stavu polovědomí s halucinacemi, který mu do jeho dosavadního života vryje jen jeho zlé vzpomínky. Kdo se nedostane ven první noc..nedostane se ven už nikdy…
-Dva páteřní klany Sabbatu a jejich speciality či odlišnosti?
Tzimisce – inteligentní, zdvořilý k hostům, ale často se jim přezdívá Ďáblové, sadisticky mění anatomii svých těl nebo svých obětí…mladí z tohoto klanu jsou tak brutální, že se jim nic nevyrovná a starší jsou zase ke vší brutalitě úplně lhostejní,k tomuto klanu patřil i slavný Dracula
Lasombre – Temní pánové Sabbatu, vůdci ostatní a přesto zuřivý vrazi. Agresivní ve fyzické i politické sféře, neváhají vyloučit z klanu slabocha nebo ho rovnou odstranit nadobro. Nejsou viditelní v zrcadlech, leštěných kovech, videokamerách a žádných jiných podobných zařízeních.
4) -Ideál Camarilly? Oficiálně neuznává existenci Kaina a Antedeluviánů a ti, již se k nim upínají jsou veřejně zesměšňováni.
-Jakým soupisem pravidel se řídí Camarilla? Řídí se šesti Kainovými Tradicemi
-Kdy a proč vznikla Camarilla? Vznikla v době inkvizice a anarchských bouří, kdy byla vampýří společnost natolik ohrožována, že bez tohoto opatření by nejspíše dávno padla.
-Jaké postavení má Princ, Šerif a Vnitřní Kruh?
Princ – Obvykle Starší z upírů klanu Ventrue(ne vždy), ovládá určité území, většinou město. Má právo udělit sankci za porušení Tradic, vyvolat štvanici či prohlásit nějaké uzemí za Elyseum nebo zakázat lov potravu na určitém území.
Šerif – Blízký spolupracovník prince, je jeho jakousi mocenskou rukou a vykonává jeho rozkazy.
Vnitřní Kruh – Střed Camarilly zastoupen po jednom členu za každý Camarillský klan. Schází se jednou za 13 let v Benátkách, kde je jedním z hlavních bodů volení Justikářů.
-Jaké postavení má v Camarille klan Brujah, Tremere a Ventrue?
Brujah – anarchisté, násilnici a rebelové, nejlepší bojovnici, jsou schopní se družit ve větším počtu, ale vyvolává to rozbroje
Treme - Staří mocni mágové, kteří se upíry stali, i přes nesouhlas Rodných, přimou krádeží jejich tajemství. Dodnes jsou diky tomu označováni za zrádce. Tito provozovatele mocné vampyrické magie mají však své pevné místo v Camarille, kde jsou jakýmsi protipólem a největšími nepřáteli Tzimisce ze Sabbatu. Maji velice pevnou hierarchii se složitým systémem, kterému se nejde moc vzepřít pokud vůbec by o tom někdo uvažoval.
Ventrue – hrdí, elegantní a aristokratští, přezdívá se jim modrá krev, byli a jsou to šlechtici, jsou taktní a se společenským vychováním,hrdě se hlásí k povinnosti vést ostatní i se všemi nepříjemnostmi. Poskytnou úkryt druhému, ale ten se jim pak zavazuje.Mají ale slabost že pijí krev jen nevinným dívkám nebo kněžím či jiných upírů.
5) - Kdo jsou Metuzalémové a co od nich upíři čekají?
Upíři žijici po více než tisiciletí, v myslích všech jsou však zafixování jako největší hrozba, podle jedné pověsti jednou povstanou a pohltí všechny své děti.
6) - Kdo jsou to Anarchové a co je jejich cílem?
Upíři vzdorující vlivu a moci Camarilly, neuznávají její zákony a nepodřizují se jejím představeným, je-li to možné. Žijí obvykle ve větších skupinách a mohou ovládat i celá města. Vždy a všude jsou trnem v oku Camarille a ta se jich snaží zbavit všemi možnými způsoby.
7) - Ke kterému klanu patří (je-li jich více, můžete uvést):
- Anotomická úprava těla - Tzimisce
- Dřívější blízkost Antedeluviana s Antedeluvianem jiného klanu praotec klanů
-Silné umělecké sklony - Toreador
- Aristokratické chování - Ventrue
- Pouto s křesťanstvím - Lasombre
8) -Osvětli tyto mýty o upírech:
- Upíři nejsou vidět v zrcadlech, videokamerách Obecně jsou všichni Kainité v těchto předmětech viditelní, výjimkou je klan Lasombre, ty jsou vidět jen, když je namalujeme n štětcem
- ,Upíří polibek' je vždy smrtelný není pravda, může být sice bolestivý, ale také vzrušující, upíři takto často pijí krev, těm které milují.
- Upíři na slunečním světle vzplanou a shoří Není pravda, ostré světlo jim sice vadí, možná trochu omezuje, ale rozhodně na slunci nevzplanou.
- Upíři se přirozeně nenávidí s vlkodlaky - Pravda
- Upíří děti se rodí mrtvé – Není pravda, rodí se živé....
- Stříbro je pro upíry jedovaté Je pro ně jedovaté jen když se jim dostane do krve. Nosit ho můžou.
- Upíři se proměňují do zvířat a umí s nimi hovořit - umí jenom Gangrel
9) -Váš názor na to, proč upíři lidi fascinují
No ..tak já si myslím, že lidé jsou upíry fascinováni už tím jak jsou spjati s krví…vášní…vzrušením…
10) -Proč se chcete stát upírem? (A co Vám to vezme a co naopak dá)[Pro Ty, kteří se chtějí Přijetím mezi Nás stát upíry]/Jak dlouho již jste upírem a co Vám to dalo a vzalo?[Pro ty, již již byli uchváceni]/Jak na Vás lidé pohlíží a jaké by to asi bylo, kdyby jste se upírem nenarodili?[Pro ty, kteří se upíry narodili]
Upírem jsem od svých 9 let, změnilo mi to můj život…od základu..tím by se dalo říci, že mi to vzalo rodinu, můj dřívější normální život..…ale naopak dalo přátele..možnost poznat něco nového…..a začalo se mi to líbit… .)
TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek