Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Upíří Sekty a Klany

Camarilla a Její klany

 
Camarilla vznikla v době Inkvizice a Anarchských bouří, kdy byla vampýři společnost natolik ohrožována, že bez tohoto opatření by nejspíše dávno padla. Sedm klanů se spojilo v boji proti Anarchům a po rocích bojů úspešně sjednalo mír. Dva klany se podrobit nadvládě Camarilly odmítly - Lasombra a Tzimisce. Tak vznikl Sabbat.
Camarilla se tak ubránila ohrožení z vlastních řad, ale bylo třeba ubránit se i hrozbě ve formě fanatického lidu. Proto byla prosazena Maškaráda - díky vášnivému proslovu Toreadora Rafaela de Corazon (1493) - který tím odvrátil hrozbu konečné zničující války s lidmi.

Camarilla oficiálně neuznává existenci Kaina a Antedeluvianů a ti, již se k nim upínají, jsou veřejně zesměšňováni. A i kdyby jejich existenci aspoň maličko uznali, tak jsou pro ně tito prapředci samozřejmě již dávno mrtví.

Hlavní podstatou společenství Camarilly je dodržování Šesti Kainových Tradic, i když je pravdou, že se často překrucují, neplní a překračují.

 

Důležitá území Camarilly: Západní Evropa (Německo a Rakousko patří k nejpevnějším územím), USA
Rozšiřující se vliv:

Místa stálých střetů: Kalifornie
Dříve ovládaná území: Většina území v Americe
Nově získaná území:

- Je zde také snaha o rozšíření vlivu v Asii, zde ovšem Camarilla (i Sabbat) naráží na neúspěch díky tajemným Kuei-jinům


Hierarchie v Camarille


Princ
Obvykle Starší z upírů klanu Ventrue (pouze obvykle, nikoli vždy), jež ovládá určité území, povětšinou město. Má právo udělit sankci za porušení Tradic, vyvolat Štvanici či prohlásit nějaké území za Elyseum (místo, kde je zakázané násilí) či zákaz lovu potravy na určitém území.

Šerif
Blízký spolupracovník Prince, který je jeho jakousi mocenskou rukou a vykonává jeho rozkazy.

Primogeni
Vybraní Starší jendotlivých klanů na území Prince, jež jsou jakousi radou a spolupracují s ním.

Vnitřní Kruh
Jakýsi střed Camarilly, zastoupen po jednom členu za každý Camarillský klan (Obvykle tuto funkci zastává ten nejstarší). Schází se jednou za 13 let v Benátkách, kde je jedním z hlavních bodů volení Justikářů. Do VK mohou být přivedeni i jiní upíři a mohou zde vystoupit.

Justikáři
Soudci zvolení Vnitřním Kruhem Camarilly, jež mají autoritu a moc nad všemi Rodnými kromě VK. Jsou voleni na 13 let.

Archoni
Nohsledi Justikářů, kteří plní jejich rozkazy.


Šest Kainových Tradic

 První Tradice  
Maškaráda
 

  Skryješ svoji podstatu před těmi, jež nejsou Tvé Krve. Pokud se projevíš, budeš zničen.

Druhá Tradice  
Panství
 

Tvé panství patří jen Tobě. Na Tvém panství tě budou respektovat.Tvé slovo je na Tvém panství zákonem.

Třetí Tradice
Potomstvo
 

Vytvoříš jiné svého druhu jen se souhlasem svého Staršího. Když stvoříš jiného svého druhu bez souhlasu svého Staršího, budeš zničen Ty i Tvůj Potomek.

Čtvrtá Tradice
Odpovědnost
 

Ty, které vytvoříš, jsou Tvými Dětmi. Než budou Tvé Děti propuštěny, povedeš je ve všech ohledech. Jejich hříchy jsou Tvými hříchy.

Pátá Tradice
Pohostinnost
 

Cti panství ostatních. Po příchodu do města oznam svoji přítomnost tomu, kdo jest vládcem města. Bez jeho slova nejsi nic.

Šestá Tradice
Zničení
 

Nezabiješ jiného svého druhu. Právo zničení náleží Tvému Staršímu. Jen ti Nejstarší smějí svolat štvanici.


Camarillské klany

(pro obrázek klikni na název klanu)

 Hrdí, elegantní a aristokratičtí, takový jsou členové klanu Ventrue. Říká se jim Modrá Krev a jako novodobí i staří šlechtici vedou v dnešních dobách Camarillu, kterou pomohli s hlavní části stvořit a která je jejich doménou. Taktní a se správným společenským vychováním řeší při setkáních své i všeobecné problémy, vždy se hrdě hlásící ke své povinnosti vést ostatní, a to se vším, i nepříjemnostmi, které s tím souvisí. Podle staré tradice může každý Ventrue najít ukryt u druhého, ač se tím svému hostiteli velice zavazuje. Jako slabost si po staletí nesou svou vytříbenou chuť, která jim dovoluje pít pouze jeden typ krve (mladých dívek nebo třeba kněžích, není tím myšleno A+ apod.) nebo jiných upírů (hlavně ne jakousi "nižší krev", tedy bezdomovců apod), jinak musí hladovět.

Antedeluvian: (neznámý): Vedartha. Podle některých zpráv byl zabit "Brujahy" jako klanem, starší prameny hovoří o skupině Brujahských Anarchů (z doby anarchských bouří), tyto zprávy jsou však zcela neověřené. Dlouhou dobu pobýval v Římě. Pokud je naživu, pak podle některých pramenů přebývá na území bývalé Římské říše, nejspíš kdesi v jižním Německu.


Umělci upíří společnosti, duše a ozdoby večírků i temperamentní milovníci, to jsou Toreador. Vášeň je jejich druhým jménem společně s uměním, které je smyslem jejich bytí. Ať už jsou básníky, malíři nebo spisovateli, ať dobrými nebo (málokdy) špatnými, vkládají do své tvorby vše. Život si umějí vychutnávat jako málokdo, ale často se jim jejich zápal dokáže vymstít. Tito Rodní jsou ze všech nejvíce spjati s lidmi, skrze umění i společnost.
V Camarille se tváří zcela nenápadně (bývají nanejvýše diplomaty), ovšem v zákulisí tahají za velkou spoustu nitek.

Antedeluvian - Arikel: Za dob Kaina a prvních upírů si byla Velice blízka s Absimilardem, který byl ještě krásným mužem. Později byl ovšem za pokus o zabití své Matky Kainem proklet ke své nestvůrnosti, která postihla celý jeho klan a přiměla ho k jistým rozhodnutím. Nyní je prý odhodlán Arikel zabít (po jejich posledním setkání v Říme).
Naposledy spatřena v Athénách, zřejmě zde leží v torporu. Podle některých znaků (TCIV) se však probrala a pohybuje se nyní po světě.


 

Jako vyvrženci společnosti se vampýři z klanu Nosferatu zdržují převážně v podzemí, na hřbitovech nebo jiných izolovaných místech. Jednoduchým vysvětlením je jejich přirozená znetvořenost. V atanském světe se bez povšimnutí nemohou na veřejnosti vůbec vyskytovat, ale ani jinde se neukazují. Tito mistři v plížení a skrývání jsou mezi sebou spojeni velice pevnými pouty, zatímco ostatní upíři se jim převážně vyhýbají.

Nepříjemnou legendou mezi Nosferatu je pověst o Niktuku, pěti Metuzalémech (Vasilisa, Abraxes, Nuckalavee, Gorgo a Echigna), kteří jsou ke svému Otci (Absimilard) připutáni krví, aby byli jeho služebníky, a na jeho rozkaz mají vyhubit všechny jeho potomky(Absimilard se tak rozhodl poté, co ho Kain proklel zrůdností za pokus o diablerizaci své Matky). A doopravdy, v roce 1997 či 98 se Absimilard probudil a Niktuku povolal...a Nosferatu začali mizet. Jejich doteď nejvýznamější obětí je Baba Jaga (Železná Baba), žena, kterou kdysi stvořil Absimilard jako svou novou spojenkyni proti svým dětem, ovšem ta ho málem zabila.

Antedeluvian - Absimilard: Upadl do torporu krátce poté, co vytvořil Babu Jagu. Roku 1998 se probral a zapojil se do Džihádu. Pátrá po Arikel (Toreadorské antediluviánce) a chce jí zabít. Teď je prý v Rusku..

 

Gangrel

Samotáři divočiny, tak by se dali asi jednoduše nazvat tito upíři. Preferují život mimo města, nejlépe v blízkosti zvířat. Nestarají se o ostatní upíry a ani o jiné sociální dění. Ze vše Rodných nejlépe rozumí bestii uvnitř sebe a jednají převážně podle instinktů. Divocí bojovníci schopni se bez jakéhokoliv složitého učení proměňovat do vlka nebo netopýra, to jsou Gangrel.

V polovině roku 1998 po jistém střetnutí s jediným přeživším Tremere antitribu a velkém masakru Gangrelů (a následné nepomoci Camarilly) oznámil jejich Justiká Xavier odchod ze sekty. Následovali ho však z většiny pouze gangrelové z Ameriky, jejich evropské bratry ponechala tato záležitost ve většim klidu. V dnešních dnech jsou tedy Gangrel rozděleni na tři početně takřka stejné skupiny (Camarillské, nezávislé a Sabbatské)

Antedeluvian - Enoya: Prý smrtelná dcera Lilith, která dala zrod vlkodlakům a až poté se sama stala upírkou.
Spí v torporu kdesi v Austrálii


Násilníci, anarchisté a rebelové, ale také upíří nejzuřivější a nejlepší bojovníci, těmi jsou Kainité klanu Brujah. I sebemenší záminka je dokáže přivést k nepříčetné zuřivosti, a to pro okolí nikdy není dobré. Jsou sice společenštější než většina jiných Rodných a jsou schopni zdržovat se na jednom místě ve většim počtu než jeden, ale jejich přirozená povaha přináší spoustu roztržek a problémů. Neexistuje mezi nimi žádná organizace, jen ten, kdo má hlas a sílu, si svůj názor prosadí.

Antedeluvian - Brujah: Zdiablerizován svým Potomkem (a pravděpodobně milenkou/-cem) Troile ještě v dobách Prvního města. V důsledku tohoto činu byli Brujahové vykázáni z Prvního města.
Troile: Leží v torporu pod Kartágem, spoután(a) rituálem, který jí(mu) neumožňuje se dostat ven.
K
tomu došlo po porážce punských vojsk v druhé punské válce.


Těžko byste našli šílenější vampýry než ty z klanu Malkavian. Je to přímo jejich povahový rys, bez kterého by nebyli sami sebou. Většina se jim a jejich bizardním společenským výstřelkům vyhýbá, ale moudří vědí, že mít a blízku jednoho z tohoto klanu může být k dobru. Jejich za šílenstvím skrytý nesmírný intelekt je ve správných rukou velice nebezpečnou zbraní.

Antedeluvian - Malkav: Možná spí pod Jeruzalémem. Podle jiných verzí je v pevnosti Petra v Jordánsku, poblíž hranice s Izraelem. Jiní říkají, že ho zabili a jeho tělo roztrhali na kusy a jeho Děti pak vypily je krev.


 Staří mocní mágové, kteří se upíry stali, i přes nesouhlas Rodných, přímou krádeží jejich tajemství. Dodnes jsou díky tomu označováni za zrádce. Tito provozovatelé mocné vampyrické magie mají však své pevné místo v Camarille, kde jsou jakýmsi protipólem a největšími nepřáteli Tzimisce ze Sabbatu. Mají velice pevnou hierarchii se složitým systémem, které se není možno vzepřít. Stejně tak mají i vlastní speciální rituály při přijetí.

Antedeluvian - Tremere: Roku 1526 se přesunul z Ceolisu do Vídně. Poté co Saulot ovládl jeho tělo, ovládnul sám tělo Goratrixe a zničil všechny Tremere antitribu. Po Saulotově útěku se vrátil do Vídně a nyní je ve stavu blízkém torporu ve svém mauzoleu, kde měl být uvězněn Saulot. Zřejmě změnil pomocí Vicissitude Goratrixovo tělo tak, aby získal zpět svoji podobu.Camarilla u Nás

Intitut Magických Umění Pentagramus je sice tradičně neutrálním uzemím, ale přilehlé okolí i samotný Anaret je jinak državou Camarilly, která se ovšem do dění moc nezapojuje. Post Prince zde zastupoval Vincent z Argenie, který se Camarilly před nedávnem zřekl a stal se Baronem, čímž neutralitu Anaretu jen více utvrdil.


Sabbat a Jeho klany

 

Protipól Camarilly, navenek zcela neorganizovaný Sabbat, je sektou upírů, kteří na sebe pohlížejí jako na dravce a na lidi jako na potravu. Sabbatští jsou nasilničtí, agresivní a napohled nekontrolovatelní. Vyžívají se především v zabíjení a mučení a podlehají svým pudům a citovým výlevům.

Vznikl za dob Inkvizice a Anarchských bouří jako opozice proti vzniklé Camarille. V na přelomu 19.století až do poloviny 20. procházel Sabbat občanskou válkou, v nynějších dnech je ovšem již zcela pevný a soustředí se na boj s Camarillou, který je naneštěstí občas dosti úspěšný.

Sabbat oficiálně uznává existenci Kaina a Antedeluvianů, ale zároveň se proti nim tvrdě staví jako proti těm, kteří se je snaží ovládat.

Důležitá území Sabbatu: Východní Evropa, Skandinávie a Španělsko
Rozšiřující se vliv: Kanada, USA (Washington D.C, Chicago, Atlanta) Mexico (= strategické obkličování Kamarillského území v USA), Polsko

Místa stálých střetů: Kalifornie
Dříve ovládaná území: Česká republika (dávné uzemí klanu Tzimisce spolu s Rakouskem a Maďarskem; očekávána snaha o znovuovládnutí)
Nově získaná území: Slovensko

- Je zde také snaha o rozšíření vlivu v Asii, zde ovšem Sabbat (i Camarilla) naráží na neúspěch díky tajemným Kuei-jinům

 

Hierarchie Sabbatských Smeček

Rekrut: Čerstvě přijatý upír, který ještě nezabil neSabbatového upíra, nemá žádná práva

Člen smečky: Upír, který už v boji zabil alespoň jednoho neSabbatového upíra

Vůdce smečky: Upír, který vede jednu Sabbatovou smečku

Paladin/Templář: Upír, který slouží jako zabiják, nebo osobní stráž vůdcům Sabbatu

Kněz: Upír, který dohlíží na provádění rituálu uvnitř Sabbatové smečky, může být i vůdce

Biskup: Upír, který kontroluje určitou část města drženého Sabbatem

Arcibiskup: Upír, který vládne městu drženému Sabbatem

Priscus: Upír, který radí Kardinalům, nebo Regentovi.

Kardinál: Upír, který vládne velkému území, někdy i několika městům ovládaných Sabbatem

Regent: Vůdce Sabbatu.

 


Milánský Kodex

Milánský kodex má pro Sabbat stejný význam, jako Tradice pro Camarillu.


1)  Sabbat bude podporovat Regenta. Pokud to bude nezbytné, bude zvolen nový Regent, který bude podporovat a garantovat svobodu.

2)   Každý člen Sabbatu bude podporovat svého vůdce, dokud tento vůdce podporuje Regenta

3)   Všichni členové Sabbatu budou pečlivě plnit Stvrzující rituály.

4)   Všichni členové Sabbatu jsou povinni dodržet čestné slovo dané jinému členu

5)   Členové Sabbatu budou jednat se všemi svými bratry stejně, podporujíc tím sílu a jednotu Sabbatu. Pokud je to nutné, členové pomůžou s potřebami svých bratrů.

6)   Všichni členové musí hledět dříve na dobro sekty, než na své vlastní, ať to stojí, co to stojí.

7)   Ti kdo se nebudou řídit tímto kodexem, jsou méněcení, proto si nezasluhují žádnou pomoc.

8)   Jak to bylo, tak to bude. Zákon odplaty bude vždy modelem pro nesmrtelnou spravedlnost Sabbatu.

9)  Všichni členi nejdříve bojují proti společnému nepříteli Sabbatu, osobní nepřátelé přijdou na řadu, až když je zajištěno bezpečí Sabbatu.

10)  Členové sekty budou chránit území Sabbatu všemi dostupnými prostředky.

11)  Duch svobody je základní princip sekty. Všichni členové budou očekávat a žádat svobodu od svých vůdců.

12)  Práva Monomancie budou používána na řešení sporu v celém Sabbatu.

13)  Všichni členové Sabbatu budou podporovat Black Hand.

14) Všichni členové Sabbatu mají právo sledovat chování a aktivity jiného člena sekty, protože tím podporují svobodu a bezpečí sekty.

15) Všichni členové mají právo svolat radu svých bratří a jejich přímých nadřízených.

16) Všichni členové sekty budou podnikat kroky, proti členům, kteří zneužili svého postavení a moci pro osobní zisk na úkor Sabbatu. Čin bude odsouzen pouze přes přímé důkazy a musí být odsouhlasený Vnitřním kruhem.


Přijetí

Přijetí probíhá v Sabatu poněkud jinak, než je obvyklé. Jeho členům jde především o sílu jedince (jak fyzickou, tak vnitřní). Potenciální členové jsou přivedeni na hřbitov, kde je jim Sabbatskými vysíta krev, dodána poté vampýrská, načež jsou omráčeni a zahrabáni v rakvích do země. Každy nový upír se musí ze svého hrobu sám vyhrabat, přičemž je v jakémsi stavu polovědomí s halucinacemi, který mu z jeho dosavadního života do nového vryje jen jeho zlé vzpomínky. Kdo se nedostane ven první noc, nedostane se již nikdy...
Poté jsou rekruti pak opět omráčeni, odvedeni a procházejí dvou týdením výcvikem, kdy pijí krev ostatních Sabbatských a jsou poučováni a trénováni.
 

Klany Sabbatu
(pro obrázek klikni na název klanu)

Inteligentní, se sklony k vědě a nevídaně zdvořilí k hostům – takový jsou napovrch Kainité klanu Tzimisce. Ďáblové, jak se jim často přezdívá, bývali v minulosti velice mocným klanem hlavně čarodějů, kteří jsou již odedávna úhlavními nepřáteli všech z klanu Tremere. Díky vysoké schopnosti přeměny si často anatomicky upravují svá těla, či těla svých obětí. Jen máloco se v sadističnosti vyrovná mladému Tzimisce a jen málokdo je tak lhostejný vůči utrpení ostatních jako jejich Starší.

Antedeluvian - Mekhet: Obecně se věří, že byl diablerizován svým Potomkem, Lugojem, ve skutečnosti přežil. Byl dlouho v torporu pod NY City, probudil se 1997, roku 1999 se objevil v Mexico City. Mekhet původně pochází z oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris (pozdější Babylónie), nepochází tedy z Ruska, ani z Balkánu, jak se často uvádí.

Slavní členové klanu: Vlad Tepes (Dracula) - nynější místo pobytu neznámé


Lasombra

Temní pánové Sabbatu, vůdci ostatních a přesto zuřiví vrazi. Klan Lasombra byl v dávných dobách úzce spjat s náboženstvím, dokonce samotným Křesťanstvím, ale dnes jím už jen opovrhují. A stejně tak opovrhují ostatními a málokoho uznají za sobě rovného. Agresivní ve fyzické i politické sféře tito vampýři neváhají vyloučit z klanu slabocha nebo ho rovnou odstranit nadobro. A není jistě chybou se zmínit o jejich klanové výchylce – nejsou viditelní v zrcadlech, leštěných kovech, videokamerách a žádných jiných podobných zařízeních.

Antedeluvian -
Lucien nebo Graciano: Lucien byl možná diablerizován svým Potomkem Gracianem roku 1405. Graciano je jeden ze zakladatelů Sabbatu, nicméně již celá staletí o něm nejsou žádné zprávy.


Hadi Světla (linie)

 Nejmenší klan Sabbatu, odnož Setitů, převážně Haiťané, stále spojení s kultem Voo Doo.

Panderové
Panderové jsou spojení Kaitiffové Sabbatu. Sabbaťští jimi neopovrhují tak jak to u Kaitffů bývá, jejich místo zde by se dalo označit za rovnocenné.


Sabbatské klany antitribu


Assamité

Názorově stejní jako Assamité mimo sektu, ovšem od svých ostaních bratří nejsou postiženi kletbou Tremere. Nedávno byla ovšem kletba vymazána úplně a většina klanu se zpětně spojila.

Brujah

Velice podobní Brujahům stojícím mimo sektu, avšak velcí zastánci systému Sabbatu. Nenávidí Camarillu snad nejvíce ze všech klanů a na svou stranu se snaží získat co nejvíce Anarchů.


Gangrel

Rozděleni na Městské a Přírodní zastávají místo nejlepších Sabbatských lovců.


Malkavian

Většina Malkavianů Antiribu jsou již tak duševně nemocní, že jsou nebezpeční nejen svému okolí, ale i sami sobě, a proto jsou raději neustále pod dohledem. Na obě sekty mají jedinečný pohled a je možné, že by ve své pomatenosti i zapomněli, na čí straně stojí.


Nosferatu

Stejně jako Nosferatu Camarilly jsou více věrni svému klanu než-li sektě a často tvoří vlastní smečky putující kanály. O sektě toho vědí více než kdo jiný.


Ravnos

Naprostá většina klanu Antitribu jsou divocí nomádi, většinou vůdci putujících smeček.


Toreador

Stále spjati s uměním, avšak již zcela jiným než-li zbytek jejich klanu. Toreador Antitribu povýšili bolest, smrt a utrpení na něco, co se musí umělecky využívat. Tito vampýři jsou nejkrutější mistři v mučení.


Ventrue

Touží prokázat své schopnosti, aby se stali nejuznávanějším klanem Sabbatu. Své protějšky, jež založili Camarillu, nenávidí ze všech nejvíce.

 

  Sabbat u Nás
Pro svoji neutralitu je Anaret obýván i členy Sabbatu - nejvýznamějším je Christian Nior Madden, Sabbatský Paladin.

Neutrální klany

(pro obrázek klikni na název klanu)

Klany vampýrů, kteří se z většiny odmítají zapojovat do války mezi Sabbatem a Camarillou a udržují si svou neutralitu.


Místo označení klan by se více hodilo spíše říci rodina. Starobylí benátský rod Augusta Giovanniho, navenek slušně vychovaní a pokorní, uvnitř toužící po moci a majetku s jen málo Mladými, kteří nepatří k jejich pokrevní rodinné linii. S velkým zájmem v nekromancii si rychle vysloužili jmenovitou přezdívku Nekromanti. A není na škodu podotknout, že polibek od upíra tohoto klanu je pověstný neuvěřitelnou bolestí, která nejednou člověka zabije pouhým šokem dříve, než by zemřel na vykrvácení…

Po dohodě s Camarillou stojící tento klan mimo obě soupeřící sekty, díky čemuž mají široce volné pole působnosti a pomalu se šíří již nejen po Evropě

Antedeluvian - Cappadocian: Cappadocius/Ashur: Zdiablerizován roku 1444 Augustem Giovannim, posledních 550 let žije jako Wraith. Byl zasažen pátým maelstormem (1945) a stal se Spektrou. Velice pravděpodobně vystupoval v Shadowlandech pod jménem Ebonová maska.
Augustus: Zdiablerizoval svého sira 1444, odpočívá v mauzoleu v Benátkách. Po většinu tohoto století byl v torporu.  Mrtvý od roku 1999.

Assamité, nájemní vrazi pro každého, kdo zaplatí. Cena – krev ostatních vampýrů. Tento klan s kanibalistickými sklony byl pro své činy před lety pod nátlakem Camarilly proklet mocí Tremere, aby již nemohli pít krev ostatních svého druhu, ale je to již nějaká doba, co byla tato pouta prolomena a staré zvyky těchto Kainitů se navrátily, až se na nich stali závislými. Další zajímavostí je, že jejich pokožka naopak od zbytku Rodných postupem času tmavne.

Antedeluvian -
Haqim: Leží v kryptě s Ur-Shlugim poblíž Alamutu kdesi v Turecku. Podle jiných verzí tato krypta leží v Jordánsku. Podle všech pramenů se již po více než tisíc let neprobral z torporu.

 

Ravnos

Rozptýlení po celém světě, cestovatelé a všestranní podvodníci proslulí svých černým humorem, to jsou pověstní Ravnos. Chaotiční a nedisciplinovaní, díky čemuž jsou zcela neprospěšní pro Camarillu i Sabbat, se členové tohoto klanu zcela nestarají o záležitosti obou sekt. Na svých podvodech a intrikách se časem stávají zcela závislými. Mohou i porušit dané slovo, pokud si s druhým zúčastněným neplivnou do dlaní a nepotřesou rukama. Poté musí vše do posledního splnit.
Ravnos jsou odborníky na iluze a podvody.

Podle oficiálních materiálů došlo k téměř úplnému vyhubení tohoto klanu, zbývá cca 50-100 jeho příslušníků.


Antedeluvian - Ravana/Dracian: Byl zabit v létě 1999 na pláních mezi Bangladéšem a Indií, poté, co byl nejdřív napaden čínskými Bódhysatvy a poté třemi nukleárními/spirituálními bombami vyvinutými Technokracií. Podařilo se mu přežít i setkání s Garou a bytostmi vyvolanými Bódhistvy z jiných dimenzí, poté byl ale anihilován Technokracií, která zaměřila čtyři satelity, aby na místo, kde přebýval směřovaly sluneční paprsky.

 

Setité

Tento klan o sobě odedávna tvrdě prohlašuje, že jsou nejstaršími mezi klany. Údajní potomci Seta pocházející hlavně z Egypta a okolí, již dnes zabírají velikou část světa, si velice cení své neutrality a nepřikloňují se trvale na stranu Sabbatu ani Kamarilly. Mezi sebe přijímají pouze jedince se silnou osobností, velitelskými a manipulátorskými schopnostmi. Sídlí většinou v různých kryptách nebo ve větších skupinách v chrámech převážně egyptského stylu, ale postupem času a s příchodem nových potomků se jejich styl lehce mění.

Antedeluvian - Sekuteh/Set: Naposledy spatřen roku 33 n.l v Egyptě. Podle všeho leží v torporu - buď v Egyptě, nebo v Ugandě.

 

Dcery Disonance (linie)

Velmi mladá krevní linie zhruba ze 17.století (jako odnož klanu Toreador), využívající obrovského muzikálního nadání proti nepřátelům. Dokáží pomocí zpěvu proniknout do mysli člověka, přičemž ani nemusí být v jeho blízkosti, či onen člověk může být dokonce i hluchý. Pro všechny mimo tento klan je záhadou, proč před nedávnem (1998) Dcery Disonance vyvraždili všechny své klanové mužské protějšky, Syny Disonance.

 
Salubri (linie)

Krevní linie na pokraji vyhubení díky zásluhám klanu Tremere s nechvalně proslulou schopností krást duše.

Antedeluvian Saulot: Zdiablerizován Tremerem 1133. Po staletí bojoval s Tremerem o vládu nad tělem, roku 1998 Tremere tělo opustil. Etrius (Tremere 4.generace) se pokusil Saulota uvěznit v podzemím mauzoleu, Saulotovi se ale podařilo uprchnout. Zřejmě má také na svědomí objevení se Salubri antitribu, kteří se objevili a zhruba ve stejné době se připojili k Sabbatu.
 Samedi (linie)

Klan rozpadajících se mrtvol. Není moc co říci.

Baali/Baalité (linie)

Nejtemnější uctívači Ďábla, milovníci utrpení a zla a nepřátelé celé upíři společnosti – to jsou Baalité.

Antedeluvian - Anaduk
Mekhet (linie)

Obyvatelé stínů, tajemní a moudří Mekhet, od svých Otců pečlivě učení chápat svůj úděl. Společně celý klan přitahují všechny druhy temnoty od samotné noci po smutek duše, přičemž často nechávají své stvořené potomky objevovat pro ně nový svět samotné, avšak nikdy je nespouštějí z očí.

Daeva (linie)

Smyslní, citový a sexuálně naladění Kainité klanu Daeva jsou proslulí ohnivě vášnivými vztahy mezi Otci a svými nově stvořenými potomky. Tyto pouta ovšem chladnou ještě rychleji než vznikla, v drtivé většině případů.


 Kiasyd (linie)

Kiasyd jsou tiší, vychrlý velmi vysocí upíři s křídově bílou (na měsíčnám světle lehce světélkující) pletí a celýma černýma očima, tajemní učenci a jistá odnož klanu Lasombra, z neznámé příčiny naladěná na svět víl. Vznikli transfúzí jisté bájné krve germánských božstev.
Největším problémem klanu je čisté železo, jež je již při své přítomnosti oslabuje a při doteku dovádí k šílenství.

Anarchové


Tito upíři vzdorují vlivu a moci Camarilly, neuznávají její zákony a nepodřizují se jejím představeným, je-li to možné (odmlouvat do očí Princi, jež má po boku svého Šerifa a kolem dokola početnou ochranku přecijen není tak prosté). Žijí obvykle ve větších skupinách a mohou ovládat i celá města. Jsou ovšem vždy a všude trnem v oku Camarille a ta se jich snaží zbavit všemi možnými způsoby, nejlépe ovšem v tichosti či pod dobrými záminkami, protože otevřený boj by mohl vyvolat válku, která není žádána, neboť Sabbat je stále hrozbou číslo jedna.

Největší zastoupení zde má klan Brujah, ale Anarchou se může stát jakýkoliv upír, nezáleže na jeho klanu a původu.

Anarcha, ovládající určité uzemí podobně jako Princ, se nazývá Baron.

Na území Anaretu je Baronem Vincent z Argenie.Anarchské bouře

poznámka: Camarilla a Sabbat se neskládají jen z uvedených klanů. Každá klan má i svě protějšky v druhé sektě, tzv. např. Ventrue antitributu, kteří jsou tedy členy Sabbatu. A samozřejmě také jakýkoliv upír může být Anarchou.
TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek