Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Jiné a Důležité
RP - Role-playing

Roleplaying...?Roleplaying je typ hry ve formě rozhovoru. Hráč ma vytvořenou, respektive vymyšlenou svou postavu, za kterou jedná. Největší předností ale zároveň i nevýhodou rp je, že je vlastně neomezená. Vše záleží pouze na hráči. Existují ovšem pravidla (někde nepsaná, někde ale i psaná), která by všichni měli dodržovat, aby se hra nezvhrla v jeden velký nesmysl.


Jak ,rpit'?

- Hráč mluví za svou postavu buďto v uvozovkách nebo bez použití znamének. Její aktivitu píše mezi hvězdičky ve třetí osobě.
př.: "Jak si to představuješ?!" *křikla Elizabeth, až se jí tváře zarděly hněvem*

- Myšlenky postavy se píší mezi dvě lomítka. Dobré podotnout, že myšlenky postavy nejsou řeč, tudíž je nikdo jiný neslyší (nemá-li takovou speciální schopnost).
př.: //To je tenhle idiot...// *falešným přívětivým úsměvem vítala dobře známého spolužáka*

- Telepatie, je-li možná, se píše do tří lomítek
př.: H1: ///Co budeme dělat?!/// *klekla v panice ke krvácejícímu Christopherovi*
     
H2: ///Něco mě napadlo, věř mi/// *stojí vedle nich*
     
H3: *z bězvědomí jen něco zamumlá*
      H1: *dlouze se nadechne, ale pokývá hlavou a ustoupí, aby Richard mohl k Christopherovi*Pravidla

- dodržování pořadí
    - i kdyby spolu hráči nikdy ,reálně' nemluvili a sešli se na určeném netovém místě pouze jako své postavy, měl by z pořadí jejich    příchodu a vůbec za pomocí jejich myšlení vzejít pořadník, kdy je kdo ve hře na řadě, tedy, kdo po kom reaguje a píše svou hlášku. Někdy může být napsaní mimo pořadí nevinné a i vhodné a účelné, ale jindy dokáže dost zkřížit plány ostatních hráčů a i pořádně nakrknout.

- powerplaying
    - pp, neboli ,hraní si na pána světa.' Každý hráč si své postavení musí mezi ostatními vytvořit a obhájit. Jde o to, že ne každý je schopný řádného úsudku a svým přehnaným mocnařením poté může ostatním hru kazit. Někdy je nutné mít jisté silnější postavy a třeba i tu nejsilnější, ale tento post nemůže zastávat každý.
    - do pp se zahrnují také hlášky, které mluví za spoluhráče a nutí ho k něčemu, co by určitě neudělal nebo se mu s největší pravděpoboností nestalo. ( např. *před XXX vybouchne petarda a ten se tak lekne, až vyskočí na stůl a zakopne*, kde XXX není postavou hráče, která hlášku sepsala )


( Tento článek píši z velké části proto, že roleplaying je v Našem Spolku věcí téměř nutnou a vždy je zábavnější, hrajete-li ho s někým, kdo ho umí... )

Slovníček pojmů


Anarcha - Vampýr, který neuznává nadvládu sekty a Starších

Antedeluvian - Praotec klanu

Baron - Anaracha ovládající určité území

Camarilla - Obrovská upíří organizace sdružující klany a prosazující Šest Kainových Tradic

Casanova - Upír, který se těší sváděním svých obětí, které posléze nezabíjí, ale jen se napije trochy jejich krve a poté jim vymaže paměť

Diablerie - Pití krve vampýra jiným vampýrem

Diablerizace - Naprosté vysátí krve jiného upíra (moc vysátého přechází na útočníka)

Dítě - Pro Otce upír Otcem stvořený (uchvácený)

Gehenna - Apokalypsa dle upírských pověstí

Kainita - Vampýr, staré označení; takto si dodnes říkajá členové Sabbatu, pro Kamarillské je to spíše urážka

Kaitiffa - Upír, který neprojevuje známky žádného klanu (a obvykle je navíc jeho Otec neznámý); ve vampýři společnosti je jimi opovrhováno

Klan Antitribu - Vampýři, jež stojí na straně jedné ze sekt, přičemž většina klanu stojí na straně druhé

Klan: Skupina vampýrů, již pochází od stejného Praotce a sdílí tedy stejné rysy a schopnosti

Kuei-jin - Tajemní tzv. Vampýři Východu, kteří ovšem nemají s Kainity téměř nic společného a vyvinuli se samostatně

Linie: Odnož klanu

Metuzalémové - Upíři žijící více než tisíciletí, v myslích všech zafixovaní jako největší hrozba; dle pověstí mají povstat a pohltit všechny své Děti (jedna ze součástí Gehenny)

Milánský Kodex - Soubor 16 pravidel, které dodržují členové Sabbatu

Otec = Sir; pro Dítě upír, jež dotyčného uchvátil; oba pojmy se používají bez ohledu na pohlaví

Praotec - První svého klanu (Antediluvian); pokud se nejedná o žádný klan, často je jím označován sám Kain, Praotec všech upírů

Rodný - Označení pro upíra; takto si říkají především členové Kamarilly, pro Sabbatské je to urážka

Sir = Otec; oba pojmy se používají bez ohledu na pohlaví

Sabbat - Veliká Upíří organizace  prosazující násilnickou nadvládu nad lidmi

Sandman - Upír pijící krev svých obětí ve spánku

Šest Kainových Tradic - Soubor pravidel, jež dal Kain svým dětem; dodržují je členové Kamarilly

Siréna - Upír, který svádí smrtelníky a poté, co je hluboce uspí, se napije trošku jejich krve

Torpor - Stav strnulosti nejvíce podobný lidskému komatu; upír do něho může upadnout dobrovolně nebo v důsledku zranění (dřevěný kolík zabodnutý v srdci např.) či jiného důvodu. Zůstat v něm může prakticky neomezeně dlouho

Uchvácení - Přeměna člověka ve vampýra

Vegetarián - Upír odmítající pít krev lidí a místo toho se živící krví zvířat


Přihláska Spolku do Penagramské souteže o nejlepší spolek


Spolek upírů

 

     Náš spolek byl založen již kolem listopadu roku 2005 na starých Bradavicích. Zde na Pentagramu fungujeme asi od poloviny ledna 2006. V nynějších dnech se honosí úrovní číslo 18. a pod svými křídli schraňuje dvacet velmi nadaných členů, kteří prošli náročnými testy o znalostech upírů a důkladným pohovorem, týkajícím se příslušenství ke klanu a schopnost jej dodržovat při hraní RP.

     Za svou vlajkovou loď Spolek považuje stránky www.detinoci.websnadno.cz  , kde se budoucí uchazeči dozví všechno potřebné pro zařazení do Spolku, mnoho lákavých informací ohledně upírů samotných, ale i profily jednotlivých členů. Dále se zde nachází profil naší Spolkové místnosti, pro zlepšení představy, kterou mohou členové na Pentagramu navštěvovat. Pod odkazem media pak mohou návštěvníci webu nalézt naši spolkovou hymnu a mnoho dalších zajímavých písní či textů. Máme zde i menší návod Jak hrát RP a co to vlastně RP je a také se můžete zapojit do naší diskuze. Budeme rádi. Pro budoucí členy se zde nachází i vstupní test a zasvěcení si mohou přečíst testy jiných uchazečů, aby se tak všichni členové mohli svorně dohodnout, koho do svého Spolku přijmou.  

     Další naší stránkou je www.freewebs.com/spolekupiru , kde se nachází další bohaté informace týkající se Vampires the Masquarade, Vampires the Bloodlines a Vampires the Eternal struggle, podle kterých se na Pentagramu řídíme. Dočtete se vše o Camarille a Sabbatu a jejich klanech i o alternativní historii upírů. V brzké době hodláme tuto stránku zasvětit i probíhajícím soutěžím a kvízům.

     Ani to ovšem není všechno. Spolek vlastní i Stránku našich uměleckých děl, kde se členové mohou bohatě vyjádřit ve své produktivitě v podobě psaní básní, povídek nebo malování.

    

     Nyní Spolkem probíhá povídka na pokračování, kterou si členové přeposílají mezi sebou, aniž by tušili, kdo byli předešlí autoři. Naše aktivity zahrnují i proběhlé srazy o kterých máme také záznamy a fotogalerii. A nesmíme opomenout ani bohatou diskuzi a možnost zapojit se do rozsáhlého RP příběhu. Na ikonky stále čekáme, snad členové ještě vydrží. Nesmíme opomenout ani průběžně konané schůze, ve kterých se členové mohou dohodnout na všem okolo Spolku. Tudíž nejsme direktivní. Nezáleží jen na správcích. Členové se sami účastní i přijímání nových členů.

 

     Shrnutě jsou všechny naše aktivity popsány u výše uvedených stránek, neboť s nimi úzce souvisejí. Nabízíme tedy možnost interakce se stejně založenými lidmi, srazy, zábavu, soutěže, umělecké vyjádření a hlavně prestiž, neboť ne každý je přijímán. Žádáme od členů aktivitu a chuť se zapojit a něco znát.


~ Enke Kitten z Alandy...
...
...A jak jsme dopadli...? 
TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek