Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Camarilla

Camarilla a Její klany


Camarilla vznikla v době Inkvizice a Anarchských bouří, kdy byla vampýři společnost natolik ohrožována, že bez tohoto opatření by nejspíše dávno padla. Sedm klanů se spojilo v boji proti Anarchům a po rocích bojů úspešně sjednalo mír. Dva klany se podrobit nadvládě Camarilly odmítly - Lasombra a Tzimisce. Tak vznikl Sabbat.
Camarilla se tak ubránila ohrožení z vlastních řad, ale bylo třeba ubránit se i hrozbě ve formě fanatického lidu. Proto byla prosazena Maškaráda - díky vášnivému proslovu Toreadora Rafaela de Corazon (1493) - který tím odvrátil hrozbu konečné zničující války s lidmi.

Camarilla oficiálně neuznává existenci Kaina a Antedeluvianů a ti, již se k nim upínají, jsou veřejně zesměšňováni. A i kdyby jejich existenci aspoň maličko uznali, tak jsou pro ně tito prapředci samozřejmě již dávno mrtví.

Hlavní podstatou společenství Camarilly je dodržování Šesti Kainových Tradic, i když je pravdou, že se často překrucují, neplní a překračují.

 

Důležitá území Camarilly: Západní Evropa (Německo a Rakousko patří k nejpevnějším územím), USA
Rozšiřující se vliv:

Místa stálých střetů: Kalifornie
Dříve ovládaná území: Většina území v Americe
Nově získaná území:

- Je zde také snaha o rozšíření vlivu v Asii, zde ovšem Camarilla (i Sabbat) naráží na neúspěch díky tajemným Kuei-jinům


Hierarchie v Camarille


Princ
Obvykle Starší z upírů klanu Ventrue (pouze obvykle, nikoli vždy), jež ovládá určité území, povětšinou město. Má právo udělit sankci za porušení Tradic, vyvolat Štvanici či prohlásit nějaké území za Elyseum (místo, kde je zakázané násilí) či zákaz lovu potravy na určitém území.

Šerif
Blízký spolupracovník Prince, který je jeho jakousi mocenskou rukou a vykonává jeho rozkazy.

Primogeni
Vybraní Starší jendotlivých klanů na území Prince, jež jsou jakousi radou a spolupracují s ním.

Vnitřní Kruh
Jakýsi střed Camarilly, zastoupen po jednom členu za každý Camarillský klan (Obvykle tuto funkci zastává ten nejstarší). Schází se jednou za 13 let v Benátkách, kde je jedním z hlavních bodů volení Justikářů. Do VK mohou být přivedeni i jiní upíři a mohou zde vystoupit.

Justikáři
Soudci zvolení Vnitřním Kruhem Camarilly, jež mají autoritu a moc nad všemi Rodnými kromě VK. Jsou voleni na 13 let.

Archoni
Nohsledi Justikářů, kteří plní jejich rozkazy.


Šest Kainových Tradic

 První Tradice  
Maškaráda
 

  Skryješ svoji podstatu před těmi, jež nejsou Tvé Krve. Pokud se projevíš, budeš zničen.

Druhá Tradice  
Panství
 

Tvé panství patří jen Tobě. Na Tvém panství tě budou respektovat.Tvé slovo je na Tvém panství zákonem.

Třetí Tradice
Potomstvo
 

Vytvoříš jiné svého druhu jen se souhlasem svého Staršího. Když stvoříš jiného svého druhu bez souhlasu svého Staršího, budeš zničen Ty i Tvůj Potomek.

Čtvrtá Tradice
Odpovědnost
 

Ty, které vytvoříš, jsou Tvými Dětmi. Než budou Tvé Děti propuštěny, povedeš je ve všech ohledech. Jejich hříchy jsou Tvými hříchy.

Pátá Tradice
Pohostinnost
 

Cti panství ostatních. Po příchodu do města oznam svoji přítomnost tomu, kdo jest vládcem města. Bez jeho slova nejsi nic.

Šestá Tradice
Zničení
 

Nezabiješ jiného svého druhu. Právo zničení náleží Tvému Staršímu. Jen ti Nejstarší smějí svolat štvanici.


Camarillské klany

(pro obrázek klikni na název klanu)

 Hrdí, elegantní a aristokratičtí, takový jsou členové klanu Ventrue. Říká se jim Modrá Krev a jako novodobí i staří šlechtici vedou v dnešních dobách Camarillu, kterou pomohli s hlavní části stvořit a která je jejich doménou. Taktní a se správným společenským vychováním řeší při setkáních své i všeobecné problémy, vždy se hrdě hlásící ke své povinnosti vést ostatní, a to se vším, i nepříjemnostmi, které s tím souvisí. Podle staré tradice může každý Ventrue najít ukryt u druhého, ač se tím svému hostiteli velice zavazuje. Jako slabost si po staletí nesou svou vytříbenou chuť, která jim dovoluje pít pouze jeden typ krve (mladých dívek nebo třeba kněžích, není tím myšleno A+ apod.) nebo jiných upírů (hlavně ne jakousi "nižší krev", tedy bezdomovců apod), jinak musí hladovět.

Antedeluvian: (neznámý): Vedartha. Podle některých zpráv byl zabit "Brujahy" jako klanem, starší prameny hovoří o skupině Brujahských Anarchů (z doby anarchských bouří), tyto zprávy jsou však zcela neověřené. Dlouhou dobu pobýval v Římě. Pokud je naživu, pak podle některých pramenů přebývá na území bývalé Římské říše, nejspíš kdesi v jižním Německu.


Umělci upíří společnosti, duše a ozdoby večírků i temperamentní milovníci, to jsou Toreador. Vášeň je jejich druhým jménem společně s uměním, které je smyslem jejich bytí. Ať už jsou básníky, malíři nebo spisovateli, ať dobrými nebo (málokdy) špatnými, vkládají do své tvorby vše. Život si umějí vychutnávat jako málokdo, ale často se jim jejich zápal dokáže vymstít. Tito Rodní jsou ze všech nejvíce spjati s lidmi, skrze umění i společnost.
V Camarille se tváří zcela nenápadně (bývají nanejvýše diplomaty), ovšem v zákulisí tahají za velkou spoustu nitek.

Antedeluvian - Arikel: Za dob Kaina a prvních upírů si byla Velice blízka s Absimilardem, který byl ještě krásným mužem. Později byl ovšem za pokus o zabití své Matky Kainem proklet ke své nestvůrnosti, která postihla celý jeho klan a přiměla ho k jistým rozhodnutím. Nyní je prý odhodlán Arikel zabít (po jejich posledním setkání v Říme).
Naposledy spatřena v Athénách, zřejmě zde leží v torporu. Podle některých znaků (TCIV) se však probrala a pohybuje se nyní po světě.


 

Jako vyvrženci společnosti se vampýři z klanu Nosferatu zdržují převážně v podzemí, na hřbitovech nebo jiných izolovaných místech. Jednoduchým vysvětlením je jejich přirozená znetvořenost. V atanském světe se bez povšimnutí nemohou na veřejnosti vůbec vyskytovat, ale ani jinde se neukazují. Tito mistři v plížení a skrývání jsou mezi sebou spojeni velice pevnými pouty, zatímco ostatní upíři se jim převážně vyhýbají.

Nepříjemnou legendou mezi Nosferatu je pověst o Niktuku, pěti Metuzalémech (Vasilisa, Abraxes, Nuckalavee, Gorgo a Echigna), kteří jsou ke svému Otci (Absimilard) připutáni krví, aby byli jeho služebníky, a na jeho rozkaz mají vyhubit všechny jeho potomky(Absimilard se tak rozhodl poté, co ho Kain proklel zrůdností za pokus o diablerizaci své Matky). A doopravdy, v roce 1997 či 98 se Absimilard probudil a Niktuku povolal...a Nosferatu začali mizet. Jejich doteď nejvýznamější obětí je Baba Jaga (Železná Baba), žena, kterou kdysi stvořil Absimilard jako svou novou spojenkyni proti svým dětem, ovšem ta ho málem zabila.

Antedeluvian - Absimilard: Upadl do torporu krátce poté, co vytvořil Babu Jagu. Roku 1998 se probral a zapojil se do Džihádu. Pátrá po Arikel (Toreadorské antediluviánce) a chce jí zabít. Teď je prý v Rusku..

 

Gangrel

Samotáři divočiny, tak by se dali asi jednoduše nazvat tito upíři. Preferují život mimo města, nejlépe v blízkosti zvířat. Nestarají se o ostatní upíry a ani o jiné sociální dění. Ze vše Rodných nejlépe rozumí bestii uvnitř sebe a jednají převážně podle instinktů. Divocí bojovníci schopni se bez jakéhokoliv složitého učení proměňovat do vlka nebo netopýra, to jsou Gangrel.

V polovině roku 1998 po jistém střetnutí s jediným přeživším Tremere antitribu a velkém masakru Gangrelů (a následné nepomoci Camarilly) oznámil jejich Justiká Xavier odchod ze sekty. Následovali ho však z většiny pouze gangrelové z Ameriky, jejich evropské bratry ponechala tato záležitost ve většim klidu. V dnešních dnech jsou tedy Gangrel rozděleni na tři početně takřka stejné skupiny (Camarillské, nezávislé a Sabbatské)

Antedeluvian - Enoya: Prý smrtelná dcera Lilith, která dala zrod vlkodlakům a až poté se sama stala upírkou.
Spí v torporu kdesi v Austrálii


Násilníci, anarchisté a rebelové, ale také upíří nejzuřivější a nejlepší bojovníci, těmi jsou Kainité klanu Brujah. I sebemenší záminka je dokáže přivést k nepříčetné zuřivosti, a to pro okolí nikdy není dobré. Jsou sice společenštější než většina jiných Rodných a jsou schopni zdržovat se na jednom místě ve většim počtu než jeden, ale jejich přirozená povaha přináší spoustu roztržek a problémů. Neexistuje mezi nimi žádná organizace, jen ten, kdo má hlas a sílu, si svůj názor prosadí.

Antedeluvian - Brujah: Zdiablerizován svým Potomkem (a pravděpodobně milenkou/-cem) Troile ještě v dobách Prvního města. V důsledku tohoto činu byli Brujahové vykázáni z Prvního města.
Troile: Leží v torporu pod Kartágem, spoután(a) rituálem, který jí(mu) neumožňuje se dostat ven.
K
tomu došlo po porážce punských vojsk v druhé punské válce.


Těžko byste našli šílenější vampýry než ty z klanu Malkavian. Je to přímo jejich povahový rys, bez kterého by nebyli sami sebou. Většina se jim a jejich bizardním společenským výstřelkům vyhýbá, ale moudří vědí, že mít a blízku jednoho z tohoto klanu může být k dobru. Jejich za šílenstvím skrytý nesmírný intelekt je ve správných rukou velice nebezpečnou zbraní.

Antedeluvian - Malkav: Možná spí pod Jeruzalémem. Podle jiných verzí je v pevnosti Petra v Jordánsku, poblíž hranice s Izraelem. Jiní říkají, že ho zabili a je ho tělo ztrhali na kusy a jeho děti pak vypily je krev.


 Staří mocní mágové, kteří se upíry stali, i přes nesouhlas Rodných, přímou krádeží jejich tajemství. Dodnes jsou díky tomu označováni za zrádce. Tito provozovatelé mocné vampyrické magie mají však své pevné místo v Camarille, kde jsou jakýmsi protipólem a největšími nepřáteli Tzimisce ze Sabbatu. Mají velice pevnou hierarchii se složitým systémem, které se není možno vzepřít. Stejně tak mají i vlastní speciální rituály při přijetí.

Antedeluvian - Tremere: Roku 1526 se přesunul z Ceolisu do Vídně. Poté co Saulot ovládl jeho tělo, ovládnul sám tělo Goratrixe a zničil všechny Tremere antitribu. Po Saulotově útěku se vrátil do Vídně a nyní je ve stavu blízkém torporu ve svém mauzoleu, kde měl být uvězněn Saulot. Zřejmě změnil pomocí Vicissitude Goratrixovo tělo tak, aby získal zpět svoji podobu.

Camarilla u Nás

Intitut Magických Umění Pentagramus je sice tradičně neutrálním uzemím, ale přilehlé okolí i samotný Anaret je jinak državou Camarilly, která se ovšem do dění moc nezapojuje. Post Prince zde zastupuje Vincent Abel Gabriel.
TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek