Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Neutrálně postavení; Anarchové

Neutrální klany

(pro obrázek klikni na název klanu)

Klany vampýrů, kteří se z většiny odmítají zapojovat do války mezi Sabbatem a Camarillou a udržují si svou neutralitu.


Místo označení klan by se více hodilo spíše říci rodina. Starobylí benátský rod Augusta Giovanniho, navenek slušně vychovaní a pokorní, uvnitř toužící po moci a majetku s jen málo Mladými, kteří nepatří k jejich pokrevní rodinné linii. S velkým zájmem v nekromancii si rychle vysloužili jmenovitou přezdívku Nekromanti. A není na škodu podotknout, že polibek od upíra tohoto klanu je pověstný neuvěřitelnou bolestí, která nejednou člověka zabije pouhým šokem dříve, než by zemřel na vykrvácení…

Po dohodě s Camarillou stojící tento klan mimo obě soupeřící sekty, díky čemuž mají široce volné pole působnosti a pomalu se šíří již nejen po Evropě

Antedeluvian - Cappadocian: Cappadocius/Ashur: Zdiablerizován roku 1444 Augustem Giovannim, posledních 550 let žije jako Wraith. Byl zasažen pátým maelstormem (1945) a stal se Spektrou. Velice pravděpodobně vystupoval v Shadowlandech pod jménem Ebonová maska.
Augustus: Zdiablerizoval svého sira 1444, odpočívá v mauzoleu v Benátkách. Po většinu tohoto století byl v torporu.  Mrtvý od roku 1999.

Assamité, nájemní vrazi pro každého, kdo zaplatí. Cena – krev ostatních vampýrů. Tento klan s kanibalistickými sklony byl pro své činy před lety pod nátlakem Camarilly proklet mocí Tremere, aby již nemohli pít krev ostatních svého druhu, ale je to již nějaká doba, co byla tato pouta prolomena a staré zvyky těchto Kainitů se navrátily, až se na nich stali závislými. Další zajímavostí je, že jejich pokožka naopak od zbytku Rodných postupem času tmavne.

Antedeluvian -
Haqim: Leží v kryptě s Ur-Shlugim poblíž Alamutu kdesi v Turecku. Podle jiných verzí tato krypta leží v Jordánsku. Podle všech pramenů se již po více než tisíc let neprobral z torporu.

 

Ravnos

Rozptýlení po celém světě, cestovatelé a všestranní podvodníci proslulí svých černým humorem, to jsou pověstní Ravnos. Chaotiční a nedisciplinovaní, díky čemuž jsou zcela neprospěšní pro Camarillu i Sabbat, se členové tohoto klanu zcela nestarají o záležitosti obou sekt. Na svých podvodech a intrikách se časem stávají zcela závislými. Mohou i porušit dané slovo, pokud si s druhým zúčastněným neplivnou do dlaní a nepotřesou rukama. Poté musí vše do posledního splnit.
Ravnos jsou odborníky na iluze a podvody.

Podle oficiálních materiálů došlo k téměř úplnému vyhubení tohoto klanu, zbývá cca 50-100 jeho příslušníků.


Antedeluvian - Ravana/Dracian: Byl zabit v létě 1999 na pláních mezi Bangladéšem a Indií, poté, co byl nejdřív napaden čínskými Bódhysatvy a poté třemi nukleárními/spirituálními bombami vyvinutými Technokracií. Podařilo se mu přežít i setkání s Garou a bytostmi vyvolanými Bódhistvy z jiných dimenzí, poté byl ale anihilován Technokracií, která zaměřila čtyři satelity, aby na místo, kde přebýval směřovaly sluneční paprsky.

 

Setité

Tento klan o sobě odedávna tvrdě prohlašuje, že jsou nejstaršími mezi klany. Údajní potomci Seta pocházející hlavně z Egypta a okolí, již dnes zabírají velikou část světa, si velice cení své neutrality a nepřikloňují se trvale na stranu Sabbatu ani Kamarilly. Mezi sebe přijímají pouze jedince se silnou osobností, velitelskými a manipulátorskými schopnostmi. Sídlí většinou v různých kryptách nebo ve větších skupinách v chrámech převážně egyptského stylu, ale postupem času a s příchodem nových potomků se jejich styl lehce mění.

Antedeluvian - Sekuteh/Set: Naposledy spatřen roku 33 n.l v Egyptě. Podle všeho leží v torporu - buď v Egyptě, nebo v Ugandě.

 

Dcery Disonance (linie)

Velmi mladá krevní linie zhruba ze 17.století (jako odnož klanu Toreador), využívající obrovského muzikálního nadání proti nepřátelům. Dokáží pomocí zpěvu proniknout do mysli člověka, přičemž ani nemusí být v jeho blízkosti, či onen člověk může být dokonce i hluchý. Pro všechny mimo tento klan je záhadou, proč před nedávnem (1998) Dcery Disonance vyvraždili všechny své klanové mužské protějšky, Syny Disonance.

 
Salubri (linie)

Krevní linie na pokraji vyhubení díky zásluhám klanu Tremere s nechvalně proslulou schopností krást duše.

Antedeluvian Saulot: Zdiablerizován Tremerem 1133. Po staletí bojoval s Tremerem o vládu nad tělem, roku 1998 Tremere tělo opustil. Etrius (Tremere 4.generace) se pokusil Saulota uvěznit v podzemím mauzoleu, Saulotovi se ale podařilo uprchnout. Zřejmě má také na svědomí objevení se Salubri antitribu, kteří se objevili a zhruba ve stejné době se připojili k Sabbatu.
 Samedi (linie)

Klan rozpadajících se mrtvol. Není moc co říci.

Baali/Baalité (linie)

Nejtemnější uctívači Ďábla, milovníci utrpení a zla a nepřátelé celé upíři společnosti – to jsou Baalité.

Antedeluvian - Anaduk
Mekhet (linie)

Obyvatelé stínů, tajemní a moudří Mekhet, od svých Otců pečlivě učení chápat svůj úděl. Společně celý klan přitahují všechny druhy temnoty od samotné noci po smutek duše, přičemž často nechávají své stvořené potomky objevovat pro ně nový svět samotné, avšak nikdy je nespouštějí z očí.

Daeva (linie)

Smyslní, citový a sexuálně naladění Kainité klanu Daeva jsou proslulí ohnivě vášnivými vztahy mezi Otci a svými nově stvořenými potomky. Tyto pouta ovšem chladnou ještě rychleji než vznikla, v drtivé většině případů.


 Kiasyd (linie)

Kiasyd jsou tiší, vychrlý velmi vysocí upíři s křídově bílou (na měsíčnám světle lehce světélkující) pletí a celýma černýma očima, tajemní učenci a jistá odnož klanu Lasombra, z neznámé příčiny naladěná na svět víl. Vznikli transfúzí jisté bájné krve germánských božstev.
Největším problémem klanu je čisté železo, jež je již při své přítomnosti oslabuje a při doteku dovádí k šílenství.

Anarchové

Tito upíři vzdorují vlivu a moci Camarilly, neuznávají její zákony a nepodřizují se jejím představeným, je-li to možné (odmlouvat do očí Princi, jež má po boku svého Šerifa a kolem dokola početnou ochranku přecijen není tak prosté). Žijí obvykle ve větších skupinách a mohou ovládat i celá města. Jsou ovšem vždy a všude trnem v oku Camarille a ta se jich snaží zbavit všemi možnými způsoby, nejlépe ovšem v tichosti či pod dobrými záminkami, protože otevřený boj by mohl vyvolat válku, která není žádána, neboť Sabbat je stále hrozbou číslo jedna.

Největší zastoupení zde má klan Brujah, ale Anarchou se může stát jakýkoliv upír, nezáleže na jeho klanu a původu.

Anarcha, ovládající určité uzemí podobně jako Princ, se nazývá Baron.


Anarchské bouřeTOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek