Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Sabbat

Sabbat a Jeho klanyProtipól Camarilly, navenek zcela neorganizovaný Sabbat, je sektou upírů, kteří na sebe pohlížejí jako na dravce a na lidi jako na potravu. Sabbatští jsou nasilničtí, agresivní a napohled nekontrolovatelní. Vyžívají se především v zabíjení a mučení a podlehají svým pudům a citovým výlevům.

Vznikl za dob Inkvizice a Anarchských bouří jako opozice proti vzniklé Camarille. V na přelomu 19.století až do poloviny 20. procházel Sabbat občanskou válkou, v nynějších dnech je ovšem již zcela pevný a soustředí se na boj s Camarillou, který je naneštěstí občas dosti úspěšný.

Sabbat oficiálně uznává existenci Kaina a Antedeluvianů, ale zároveň se proti nim tvrdě staví jako proti těm, kteří se je snaží ovládat.

Důležitá území Sabbatu: Východní Evropa, Skandinávie a Španělsko
Rozšiřující se vliv: Kanada, USA (Washington D.C, Chicago, Atlanta) Mexico (= strategické obkličování Kamarillského území v USA), Polsko

Místa stálých střetů: Kalifornie
Dříve ovládaná území: Česká republika (dávné uzemí klanu Tzimisce spolu s Rakouskem a Maďarskem; očekávána snaha o znovuovládnutí)
Nově získaná území: Slovensko

- Je zde také snaha o rozšíření vlivu v Asii, zde ovšem Sabbat (i Camarilla) naráží na neúspěch díky tajemným Kuei-jinům

 

Hierarchie Sabbatských Smeček

Rekrut: Čerstvě přijatý upír, který ještě nezabil neSabbatového upíra, nemá žádná práva

Člen smečky: Upír, který už v boji zabil alespoň jednoho neSabbatového upíra

Vůdce smečky: Upír, který vede jednu Sabbatovou smečku

Paladin/Templář: Upír, který slouží jako zabiják, nebo osobní stráž vůdcům Sabbatu

Kněz: Upír, který dohlíží na provádění rituálu uvnitř Sabbatové smečky, může být i vůdce

Biskup: Upír, který kontroluje určitou část města drženého Sabbatem

Arcibiskup: Upír, který vládne městu drženému Sabbatem

Priscus: Upír, který radí Kardinalům, nebo Regentovi.

Kardinál: Upír, který vládne velkému území, někdy i několika městům ovládaných Sabbatem

Regent: Vůdce Sabbatu.

 


Milánský Kodex

Milánský kodex má pro Sabbat stejný význam, jako Tradice pro Camarillu.


1)  Sabbat bude podporovat Regenta. Pokud to bude nezbytné, bude zvolen nový Regent, který bude podporovat a garantovat svobodu.

2)   Každý člen Sabbatu bude podporovat svého vůdce, dokud tento vůdce podporuje Regenta

3)   Všichni členové Sabbatu budou pečlivě plnit Stvrzující rituály.

4)   Všichni členové Sabbatu jsou povinni dodržet čestné slovo dané jinému členu

5)   Členové Sabbatu budou jednat se všemi svými bratry stejně, podporujíc tím sílu a jednotu Sabbatu. Pokud je to nutné, členové pomůžou s potřebami svých bratrů.

6)   Všichni členové musí hledět dříve na dobro sekty, než na své vlastní, ať to stojí, co to stojí.

7)   Ti kdo se nebudou řídit tímto kodexem, jsou méněcení, proto si nezasluhují žádnou pomoc.

8)   Jak to bylo, tak to bude. Zákon odplaty bude vždy modelem pro nesmrtelnou spravedlnost Sabbatu.

9)  Všichni členi nejdříve bojují proti společnému nepříteli Sabbatu, osobní nepřátelé přijdou na řadu, až když je zajištěno bezpečí Sabbatu.

10)  Členové sekty budou chránit území Sabbatu všemi dostupnými prostředky.

11)  Duch svobody je základní princip sekty. Všichni členové budou očekávat a žádat svobodu od svých vůdců.

12)  Práva Monomancie budou používána na řešení sporu v celém Sabbatu.

13)  Všichni členové Sabbatu budou podporovat Black Hand.

14) Všichni členové Sabbatu mají právo sledovat chování a aktivity jiného člena sekty, protože tím podporují svobodu a bezpečí sekty.

15) Všichni členové mají právo svolat radu svých bratří a jejich přímých nadřízených.

16) Všichni členové sekty budou podnikat kroky, proti členům, kteří zneužili svého postavení a moci pro osobní zisk na úkor Sabbatu. Čin bude odsouzen pouze přes přímé důkazy a musí být odsouhlasený Vnitřním kruhem.


Přijetí

Přijetí probíhá v Sabatu poněkud jinak, než je obvyklé. Jeho členům jde především o sílu jedince (jak fyzickou, tak vnitřní). Potenciální členové jsou přivedeni na hřbitov, kde je jim Sabbatskými vysíta krev, dodána poté vampýrská, načež jsou omráčeni a zahrabáni v rakvích do země. Každy nový upír se musí ze svého hrobu sám vyhrabat, přičemž je v jakémsi stavu polovědomí s halucinacemi, který mu z jeho dosavadního života do nového vryje jen jeho zlé vzpomínky. Kdo se nedostane ven první noc, nedostane se již nikdy...
Poté jsou rekruti pak opět omráčeni, odvedeni a procházejí dvou týdením výcvikem, kdy pijí krev ostatních Sabbatských a jsou poučováni a trénováni.
 

Klany Sabbatu
(pro obrázek klikni na název klanu)

Inteligentní, se sklony k vědě a nevídaně zdvořilí k hostům – takový jsou napovrch Kainité klanu Tzimisce. Ďáblové, jak se jim často přezdívá, bývali v minulosti velice mocným klanem hlavně čarodějů, kteří jsou již odedávna úhlavními nepřáteli všech z klanu Tremere. Díky vysoké schopnosti přeměny si často anatomicky upravují svá těla, či těla svých obětí. Jen máloco se v sadističnosti vyrovná mladému Tzimisce a jen málokdo je tak lhostejný vůči utrpení ostatních jako jejich Starší.

Antedeluvian - Mekhet: Obecně se věří, že byl diablerizován svým Potomkem, Lugojem, ve skutečnosti přežil. Byl dlouho v torporu pod NY City, probudil se 1997, roku 1999 se objevil v Mexico City. Mekhet původně pochází z oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris (pozdější Babylónie), nepochází tedy z Ruska, ani z Balkánu, jak se často uvádí.

Slavní členové klanu: Vlad Tepes (Dracula) - nynější místo pobytu neznámé


Lasombra

Temní pánové Sabbatu, vůdci ostatních a přesto zuřiví vrazi. Klan Lasombra byl v dávných dobách úzce spjat s náboženstvím, dokonce samotným Křesťanstvím, ale dnes jím už jen opovrhují. A stejně tak opovrhují ostatními a málokoho uznají za sobě rovného. Agresivní ve fyzické i politické sféře tito vampýři neváhají vyloučit z klanu slabocha nebo ho rovnou odstranit nadobro. A není jistě chybou se zmínit o jejich klanové výchylce – nejsou viditelní v zrcadlech, leštěných kovech, videokamerách a žádných jiných podobných zařízeních.

Antedeluvian -
Lucien nebo Graciano: Lucien byl možná diablerizován svým Potomkem Gracianem roku 1405. Graciano je jeden ze zakladatelů Sabbatu, nicméně již celá staletí o něm nejsou žádné zprávy.


Hadi Světla (linie)

 Nejmenší klan Sabbatu, odnož Setitů, převážně Haiťané, stále spojení s kultem Voo Doo.

Panderové
Panderové jsou spojení Kaitiffové Sabbatu. Sabbaťští jimi neopovrhují tak jak to u Kaitffů bývá, jejich místo zde by se dalo označit za rovnocenné.


Sabbatské klany antitribu


Assamité

Názorově stejní jako Assamité mimo sektu, ovšem od svých ostaních bratří nejsou postiženi kletbou Tremere. Nedávno byla ovšem kletba vymazána úplně a většina klanu se zpětně spojila.

Brujah

Velice podobní Brujahům stojícím mimo sektu, avšak velcí zastánci systému Sabbatu. Nenávidí Camarillu snad nejvíce ze všech klanů a na svou stranu se snaží získat co nejvíce Anarchů.


Gangrel

Rozděleni na Městské a Přírodní zastávají místo nejlepších Sabbatských lovců.


Malkavian

Většina Malkavianů Antiribu jsou již tak duševně nemocní, že jsou nebezpeční nejen svému okolí, ale i sami sobě, a proto jsou raději neustále pod dohledem. Na obě sekty mají jedinečný pohled a je možné, že by ve své pomatenosti i zapomněli, na čí straně stojí.


Nosferatu

Stejně jako Nosferatu Camarilly jsou více věrni svému klanu než-li sektě a často tvoří vlastní smečky putující kanály. O sektě toho vědí více než kdo jiný.


Ravnos

Naprostá většina klanu Antitribu jsou divocí nomádi, většinou vůdci putujících smeček.


Toreador

Stále spjati s uměním, avšak již zcela jiným než-li zbytek jejich klanu. Toreador Antitribu povýšili bolest, smrt a utrpení na něco, co se musí umělecky využívat. Tito vampýři jsou nejkrutější mistři v mučení.


Ventrue

Touží prokázat své schopnosti, aby se stali nejuznávanějším klanem Sabbatu. Své protějšky, jež založili Camarillu, nenávidí ze všech nejvíce.

 

TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek